Cources of thematic development from 3.06.2019 - 7.06.2019

"Electropuncture diagnostics,
medical testing and therapy"

Next seminar
23.05.2019 - 24.05.2019
                  Kontakt     Partnerzy     Mapa strony     Szukaj  
Język 
Международная Ассоциация Интегративной Медицины
Medycyna integracyjna 

Od długiego czasu nauki medyczne zbierając i systematyzując wiedzę o człowieku szły drogą rozdzielania wiedzy ogólnej na szczegółową, dzieląc na segmenty skończone koncepcje dla lepszego zrozumienia istoty problemu. Takie podejście wydawało się właściwe do pewnego momentu. Obecnie, po zebraniu dostatecznego doświadczenia i wiedzy, nauka została zmuszona wrócić od szczegółowego do ogólnego, ponieważ niemożliwą jest rzeczą  wyjaśnić wiele zjawisk dotyczących funkcjonowania ludzkiego ciała bez całościowego, zintegrowanego podejścia. Tak więc powstała historyczna konieczność pojawienia się nowego kierunku wiedzy medycznej, która potem otrzymała nazwę – medycyna integracyjna. W początkowej fazie nowy kierunek opierał się na doświadczeniach medycyny Wschodu, gdzie człowiek jest traktowany jak skończony system- mikroprzestrzeń, połączony ściśle z całym wszechświatem (makroprzestrzenią) i podlegający wspólnym prawom. W procesie rozwoju i stawania się integracyjną, medycyna twórczo przyswoiła wiedzę o człowieku wcześniej zebraną przez inne dziedziny nauki (fizyka kwantowa, cybernetyka, matematyka…), rozwijając sposoby podejścia i metody, budując własny system wiedzy. Na Ukrainie przedstawicielem tego nowego kierunku medycyny jest firma „Altimed”.

 

Altimed Ltd

Firma „Altimed” jest nowoczesnym stowarzyszeniem, twórczym, naukowo-medycznym i produkcyjnym, którego personel ma bogate, wieloletnie i praktyczne doświadczenie w dziedzinie najnowszych medycznych technologii. Dzięki szerokiej gamie unikatowego sprzętu medyczno-diagnostycznego opracowanego przez centrum „Altimed” i dzięki grupie wysoko wykwalifikowanych lekarzy można ustalić w ciągu kilku godzin nie tylko to, co zwykle pochłania miesiące i lata badań lekarskich ale również i to, czego w żaden inny sposób nie można określić.

 Nowoczesne technologie cyfrowe zastosowane w sprzęcie terapeutycznym „Altimed” pozwalają skutecznie i bezboleśnie rozwiązywać najbardziej skomplikowane, kliniczne problemy z punktu widzenia nowoczesnej etio-patogenezy stanów patologicznych.